Bij het starten met shortlease ga je akkoord met onze shortlease (verhuur) voorwaarden en gebruikersinstructies. We stellen je vooraf het aangaan van de verhuurovereenkomst op de hoogte van onze voorwaarden en gebruikersinstructies

Shortlease contract

Het shortlease contract wordt opgesteld per huurder en bestaat uit onderstaande onderwerpen.

1. Overeenkomst

In dit document staat wie de overeenkomst aangaan, de gegevens van de paardentrailer, het bedrag et cetera.

2. Algemene Voorwaarden

Onze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op het shortlease contract.

3. Staat van object

Hierin beschrijven we de staat van de paardentrailer op het moment van afhalen en welke losse spullen mee worden gegeven. Foto's van de huidige staat worden ook bijgevoegd.

4. Machtiging SEPA incasso

De 4-wekelijkse betalingen lopen via automatische incasso. Met een SEPA machtiging geef je toestemming om de overeengekomen bedragen af te schrijven van jouw rekeningnummer.

5. Gebruikersinstructie

Ook de gebruikersinstructie is van toepassing op het shortlease contract.